Het Laatste Nieuws pakte vandaag, maandag 11 december, uit met het nieuws dat 70% van de restaurants niet in orde zou zijn met de wetgeving rond het GKS, het Geregistreerd Kassasysteem of ‘witte kassa’. Dat nieuws moet met een fameuze schep zout genomen worden, zegt Horeca Vlaanderen.

Het Laatste Nieuws heeft het over 4.835 uitgevoerde controles waarin 70% van de horecazaken niet in orde waren. In de meeste gevallen was er wel een witte kassa aanwezig, maar stond die niet geïnstalleerd of werd ze niet correct gebruikt. Soms stond er zelfs een oude, niet geregistreerde kassa, naast het GKS-toestel, zo zegt de krant.

Bij Horeca Vlaanderen zijn ze niet opgezet met het krantenartikel. Blijkbaar mist het krantenartikel een belangrijke nuance.

Zo gaan de cijfers over gerichte controles: controles bij horecazaken die zich niet geregistreerd hadden, terwijl ze op basis van hun belastingsaangifte voor aanslagjaar 2015 wel degelijk over een witte kassa moeten beschikken.

Voor alle duidelijkheid: vanaf een jaaromzet van meer dan 25.000 euro met ter plaatse genuttigde maaltijden, is zo’n witte kassa verplicht. Elke horeca-uitbater die kassaplichtig is, moet zich eerst registreren bij de FOD Financiën en daarna pas de kassa installeren.

(Foto J. Verlinden)

De eerste golf van controles werd in 2016 enkel uitgevoerd bij uitbatingen die volgens de gegevens van Financiën over een geregistreerde kassa zouden moeten beschikken, maar er geen hadden aangevraagd. In zeventig procent van de gevallen werden overtredingen vastgesteld. “Deze hoge cijfers hoeven niet te verbazen. Het zijn gerichte controles bij uitbaters waarvan je zeker weet dat ze kassaplichtig zijn”, aldus Danny Van Assche.

Vanaf mei 2017 is de tweede fase van de controles ingezet en worden ook de zaken gecontroleerd die zich wel hebben geregistreerd. Het kassasysteem is geen onlinesysteem. De fiscus moet controles ter plaatse uitvoeren om na te gaan of de kassa ook daadwerkelijk in gebruik is. Tien procent van de ondernemers blijkt de kassa niet correct te gebruiken.

Dat werpt een heel ander zicht op de zaak – het krantenartikel moet met een behoorlijke schep zout genomen worden. En er is zo al weinig zout na de sneeuwval van zondag en vandaag!